Ådring Ek

Ådring Ek

Restaurering i ett av Vasastans, i Göteborg, äldsta hus. Träpartier byts ut och tak fräschas upp.

Datum

19 mars, 2016

Kategori

Ådring