Policyer

Verksamhetspolicy
ArtDecor Måleri AB skall erbjuda företag, privatpersoner samt Bostadsrättsföreningar kompletta måleritjänster och kringtjänster.
Arbetet skall utföras uthålligt med miljö och arbetsmiljö integrerat i kvalitetsarbetet.
Verksamheten planeras för att i möjligaste mån hushålla med råvaror och energi samt minimera avfall och restprodukter.
Material och metoder skall, vid varje givet tillfälle, väljas för att nå bäst resultat utan att kvalitet arbetsmiljö, miljö eller lokaler och dess inredning belastas negativt.

Ständigt sträva efter förbättringar av vårt arbete genom att alla medarbetare involveras i kontinuerliga utbildningar i syfte att förbättra våra tjänster och rutiner.

Personalpolicy
ArtDecor Måleri AB skall erbjuda sina anställda en stimulerande och personligt utvecklande arbetsmiljö.
Minimera personalomsättningen genom en aktiv personalpolitik gällande allt från sociala insatser till arbetsmiljö och lönefrågor.
Fokus sätts på den enskilde arbetstagaren vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Målsättningen är att samtliga fast anställda skall ha yrkesutbildning enligt MYN (Målaremästarnas yrkesutbildnings nämd) Gesällbrev
All personal skall kunna kontrollera utfört arbete, genom självkontroll.
Gemensam klädsel med ArtDecor Måleri AB logotyp skall bäras under arbetstid.

Vi strävar efter jämställdhet och accepterar inte kränkande särbehandling, oavsett orsak.
Våra arbetsplatser är naturligtvis drog och rökfria.
Lojalitet gentemot företaget och dess kunder är en självklarhet liksom vår tystnadsplikt.
Ständigt ha en dialog mellan de anställda och företaget för att förbättra och utveckla denna policy likväl som den enskilde anställda och företaget.

För att kunna leva upp till dessa förväntningar utbildas, kontinuerligt, samtliga i företaget.
Tillräckliga resurser skall avsättas för att leva upp till denna policy.