Om färg

Färg betyder förstås olika för olika människor, men vissa riktlinjer finns att gå efter. Färg kan även ha positiva och negativa egenskaper. Färger berättar om vilka vi är och det framhäver och speglar våra företag och vad de står för. Var därför noggrann när du ska välja dina färger.

Vitt – står oftast för renlighet och oskuldsfullhet, men kan även spegla ärlighet och professionalism. Några positiva egenskaper är att vitt anses vara rent, bekvämt, harmoniskt, skyddande, och lugnt. Negativa egenskaper hos vitt är att det kan kännas kliniskt, kyligt och ensamhet.

Svart – symboliseras ofta med makt, auktoritet, styrka och stabilitet, men även att man är sofistikerad. Positiva egenskaper med svart är att det visar på personligt djup, hög kvalitet, mystik, ädelhet, prestige, trygghet, och allvarsamhet. Svart liksom rött uppfattas på samma sätt världen över. Olycka och död är definitivt svarta företeelser. Även sjukdom kan kopplas ihop med färgen svart.

Blått – nyanser av denna färg skapar oftast en känsla och ett intryck av lugn, frid, och stillhet. Blått tenderar att göra människor mera produktiva och fokuserade. Positiva egenskaper hos blått är att det framkallar känslor av acceptans, auktoritet, balans, lugn, omsorg, flexibilitet, logik, kraftfullhet, säkerhet, och ärlighet. Negativa egenskaper är deprimerad, isig, tråkig, melankolisk, ensam och ledsen. Oavsett vad man hamnar i världen tycks man vara överens om att blå färg står för kyla. Blått anses också förmedla lugn och harmoni. I Europa och Syd- och Mellanamerika förknippas färgen också med hälsa.

Brunt – inger lugn och trygghet och symboliserar en närhet till jorden. Brunt står även för fertilitet, stabilitet och maskulinitet. Positiva egenskaper hos brunt är att färgen anses stå för koncentration, tillfredsställelse, uthållighet, vänskap, generositet, hårt arbete, praktisk läggning, produktivitet, tillförlitlighet, stabilitet och lugn. Negativa egenskaper hos brunt är att det kan inge en känsla av smuts och passivitet. Värt att veta kan vara att i Japan och Kina är brunt hatets färg.

Grönt – färgen som är lättast för ögat att acceptera. Grön har en lugnande och uppfriskande effekt och symboliserar naturen, men även manlighet, förmögenhet och konservatism. Positiva egenskaper bland grönt är äventyrlig, analytisk, framåtsträvande, ren, ärlig, vänlig, generös, lycklig, välmående, lugn, säker och kraftfull. Ett grönt rum har en vederkvickande och vitaliserande effekt och främjer kroppens förmåga att återhämta sig.Fräscht ljusgrönt – som färg eller växt – bör man aldrig försumma. Grönt står för tryggheten i naturligheten. Grönt är naturen!! Gräs och knoppar, saftspända blad. Grönt är sundhet och förnuft. Grönt är friskt. Grönt står för räddning och utväg, nödutgång. Grönt är tillåtet, det är grönt, varsågod och kör, O.K.!! Grönt ger hopp om den spirande naturen på våren. Grönt gror och växer. Grönt är neutralt, stöter sig inte med någon. Grönt jäktar inte, stressar inte.

Gult – fångar snabbt folks uppmärksamhet. Gult stärker koncentrationen, men i för stor mängd kan gult bidra till en negativ känsla. Gult är stimulerande och gör oss på gott humör. Gult skapar en känsla av sol i rummet och i sinnet och låter all psykisk nedstämdhet försvinna. Rummet fylls av en glädjefull, positiv stämning. Den gula färgen får små rum att verka större och har en stimulerande och stärkande effekt. Och det gäller även hjärnan och således all tankeverksamhet. Den gula färgen ökar koncentrationen, främjar inlärningsförmågan och påverkar minnet på ett positivt sätt. Gult stimulerar inte bara hjärnans aktiviteter, utan förbättrar även kommunikationsförmågan.

Rött – står för rörelse och spänning. Rött får folks hjärtan att slå snabbare. Färgen fångar snabbt folks uppmärksamhet, men för mycket av rött kan bli för dominerande. Röd färg står även för energi och passion. Rött står för feststämning det är därför man rullar ut den röda mattan när kungar och celebriteter kommer på besök. Därför är teaterns ridå röd och därför är teaterfåtöljerna röda. Publiken ska vaggas in i feststämning med den röda färgen. Vad gäller heminredning kan rött fungera som aktiverande impulser. I rum där man vill kunna vila och koppla av ordentligt bör rött dock inte vara den färg som dominerar – rött är nämligen rena energin. Den här färgen stimulerar ämnesomsättningen och förbättrar blodcirkulationen i kroppen. Men var försiktig: för mycket rött i rummet gör oss oroliga, irriterade och betryckta om vi vistas där en längre tid. Rött (liksom orange) verkar förresten aptitretande – den som har viktproblem bör därför hålla sig till blått eller blågrönt i köket. Man bör komma ihåg att rött är den färg som framkallar starkast känslor. Att bära röda kläder då och då fungerar utmärkt, men att dag ut och dag in klä sig i blodrött kan göra omgivningen både irriterad och trött på den som bär kläderna.

Orange – en färg som drar till sig mycket uppmärksamhet. Skapar en känsla av entusiasm och att vara levande. Det kan också skapa en känsla av balans, välkomnande och värme. Orange är en varm, vänlig och glad färg. Orange känns upplyftande, man blir positiv! Orange har värme och kraft men är inte lika obevekligt, muskulöst och har inte samma urtidskänsla som rött. Orange är kvickare! Häpp!Orange manar till rörelse. Orange är eld eller apelsiner! Orange pockar på uppmärksamheten, syns överallt, aktiverar. Orange innehåller energi, peppar på, kom igen!! Orange uppmuntrar rörelse, glädje, lättsamhet och nöje. Generositet. Det blir fest med orange!

Lila – inger en känsla av rikedom, lojalitet och kvinnlighet. I gamla tider var lila en färg som kungligheter ofta bar i kläderna. Lila har värdighet och är färgen för mognad och vishet. Lila är inte isande kall som turkos och blå, utan har en magisk värme. Lila är inget slit-och-släng, ånej!! Lila är också klassiskt och för sig med elegans. Vem kan dansa en Wienervals så som lila? Lila ger lugn och balans kombinerat med målmedvetenhet och vördnad. Lila är meditationens färg. Lila hör religion och mystik till.

Att tolka färg på detta sätt är något vi förknippar med Goethes färglära. I sin skrift som utkom 1810 samlade han 20 års studier och experiment om färg. Goethe hävdar att tre färger är aktiva, rött, gult och orange. Dessa klassas till den varma gruppen färger. Den kalla och mer passiva gruppen består av grönt, blått och violett. Regnbågens färger alltså i varsin grupp. En annan man som satt sin prägel på hur vi uppfattar och pratar om färg är Johannes Itten. Han menar att färgcirkeln består av tolv färger varav tre primärfärger; gult, rött och blått. Med enbart dessa tre går det att blanda till alla kulörer i färgcirkeln.

Men när vi pratar om färglära idag använder vi oss i huvudsak av det nationella systemet NCS. Olika färgleverantörer har egna namn på kulörer men alla går att placera på ncs-skalan. Ncs-systemet täcker betydligt fler kulörer än vad som finns med i ncs-fjädern, likaren, pärmen eller i den form kulörerna presenteras.

NCS baseras helt på opponentprocessteorin om hur människan ser färg och säger ingenting om vilka stimuli i form av t.ex. pigment eller elektromagnetisk stålning som har lett fram till våra synintryck. Systemet kräver inte några fysiska färgprover för att kunna förstås eller tillämpas. NCS utgår från sex elementarfärger: vitt W, svart S, gult Y, rött R, blått B och grönt G. Ingen elementarfärg har visuell likhet med någon annan elementarfärg. Alla andra färger kan beskrivas genom sina elementaregenskaper, alltså sin likhet med upp till fyra elementarfärger. Ingen färg kan ha både grönhet och rödhet eller både gulhet och blåhet.Varje tänkbar ytfärg kan beskrivas med hjälp av NCS. NCS-koden, t.ex. 2335-Y28R har två delar. Först anges nyansen, alltså den relativa likheten till elementarfärgerna svart och vitt samt till en maximalt kulört färg som saknar likhet med svart och vitt. Nyansen kan också visas som en punkt i NCS färgtriangel. De två första siffrorna (23) anger svartheten och de följande två (35) anger kulörtheten. Eftersom svarthet + vithet + kulörthet =100% kan man enkelt härleda vitheten till i detta fall 42.